Podpisanie umowy o wykonanie robót budowlanych

Spółka w dniu 4 października 2017 podpisała umowę o wykonanie robót budowlanych  z PGP DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z ww. umową rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi najpóźniej do dnia 17 października 2017 r. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 31 sierpnia 2018 roku.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Spółka w dniu 28 lipca 2016 roku  podpisała umowę przedwstępną  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położoną przy ul. Smardzowska 46 we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jak działka nr 1/14, AM-14, obręb Wojszyce o powierzchni 1096 m kw.