Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Spółka w dniu 28 lipca 2016 roku  podpisała umowę przedwstępną  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położoną przy ul. Smardzowska 46 we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jak działka nr 1/14, AM-14, obręb Wojszyce o powierzchni 1096 m kw.